סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8306666
kiryatmo@matnasim.org.il
פקס: 04-8306661

רשת המתנ"סים ק.מוצקין

מידע כללי:


שעות וימי פעילות:


דרכי התקשרות:

אבו גוש
פקס:

רשימת אירועים

החוג
כיתה\גיל
ימים ושעות פעילות
מיקום
מחיר
חשבון כיתה ו קורצאק
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית כיתה ג קורצאק
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית כיתה ג ויצמן
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית כיתה ה אחדות
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית כיתה ד קורצאק
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית כיתה ה קורצאק
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית כיתה ה ויצמן
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית כיתה ו אחדות
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית כיתה ו קורצאק
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית מדוברת א+ב קורצ
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה א אחדות
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה א קורצאק
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ב ויצמן
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ב אחדות
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ב קורצאק
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ג ויצמן
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ג אחדות
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ד אחדות
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ד ויצמן
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ה אחדות
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ד קורצאק
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ה ויצמן
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
שפה כיתה ב ויצמן
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ו אחדות
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ה קורצאק
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ו ויצמן
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
שפה כיתה א קורצאק
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
שפה כיתה א ויצמן
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
שפה כיתה א אחדות
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
שפה כיתה ב אחדות
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
שפה כיתה ב קורצאק
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
שפה כיתה ג אחדות
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
שפה כיתה ד אחדות
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
שפה כיתה ג קורצאק
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
שפה כיתה ג ויצמן
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
שפה כיתה ד קורצאק
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
שפה כיתה ד ויצמן
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית כיתה ו ויצמן
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית מדוברת א+ב אחד
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית מדוברת א-ב ויצ
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה א ויצמן
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ג קורצאק
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית כיתה ג אחדות
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית כיתה ד ויצמן
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית כיתה ד אחדות
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
שפה כיתה ו ויצמן
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪160
שפה כיתה ה בגין
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
שפה כיתה ד בגין
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
שפה כיתה ב בגין
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ה בגין
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ד בגין
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
חשבון כיתה ב בגין
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית כיתה ה בגין
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
אנגלית כיתה ד בגין
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪100
קייטנת חנוכה - אחדות א
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - אחדות ב
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - אחדות ג
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - בגין א
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - בגין ב
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - בגין ג
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - בן גוריון א
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - בן גוריון ב
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - בן גוריון ג
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - ויצמן א
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - ויצמן ב
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - ויצמן ג
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - מצפה א
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - מצפה ב
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - מצפה ג
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - נבון א
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - נבון ב
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - נבון ג
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - קורצאק א
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - קורצאק ב
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
קייטנת חנוכה - קורצאק ג
-יום 00:00-00:00רשת המתנ"סים ק.מוצקין
₪150
  • עורך דין בקריות
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים