תקנון

תושבים יקרים:

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

1.שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יוני, למעט ערבי חג, ימי חג ,ימי זיכרון וחול המועד פסח.
2.מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילויות,
נכללות בעלות החוג.
3. השתתפות בפעילות , מותנת בתשלום מראש לכל השנה
4.ההשתתפות בחוגים הינה השתתפות שנתית ולא תתאפשר השתתפות חלקית.
5. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימאלי של עשרה משתתפים.
6.הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים בהתחשבות מרבית במשתתפים.
7.אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד, למעט היעדרות של שבועיים ומעלה רצוף, באישור רפואי או אישור חופשה.
9.בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.
10.משפחה אשר קיים חוב כספי למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילויות נוספות במתנ"ס עד להסדרת החוב.
11.הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.
12.כניסה לחוג באמצע השנה מותנית באישור מדריך החוג ומנהל המתנ"ס.

ביטול השתתפות:

1.בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס דרך אתר הרשת .
אין החזר רטרואקטיבי יש לבצע החזר באופן מידי עבור הפסקת תשלום לחודש הקרוב ע"י המתנס
ייחשסב כמי שהמשיך להשתתף בחוג וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
.2. מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה 30.3, בכל שנה , לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.
3.העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש ובאישור מנהל המתנ"ס .
4.אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
5. לכל חוג תיתכן קניית אביזרים, מופעים, אגרת מבחנים, תלבושות,לא כלול בתשלום החודשי.
6.במידה וההרשמה לפעילות/קורס שאורכם עד 14 מפגשים לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי /זיכוי בגין ביטול
7. החזר כספי בגין ביטול / זיכוי תינתן אך ורק בשיק למוטב או הפקדה בנקאית לחשבון המשלם .
8. כרטיסים לאירועים ניתן לבטל עד 48 שעות לפני האירוע ,לאחר מכן לא יינתן החזר כספי . הביטול יתבצע אך ורק במילוי טופס בקשה להחזר באתר הרשת.
9.הנחות 5% למשפחה חד הורית 5% ברישום שני אחים 20% ברוכת ילדים
10. משפחות רשאיות להגיש טופס בקשה להנחה לחוגים/פעילויות, הנחות אינן כוללות השתתפות במעונות היום וצהרוני הגנים , אותן קובע משרד הכלכלה בלבד! (טפסי הבקשה יוגשו ישירות למשרד הכלכלה)
11. הריני מאשר לצלם את ילדי ולשלוח את התמונות בקבוצות וואטסאפ של ההורים ו/או העלאה של תמונות לדף הפייסבוק של המתנ"ס ו/או לאתר האינטרנט של המתנ"ס .

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

 

powered by ATARIX