מרכז למידה מהלב

מזמין את ילדכם להירשם ללמידה משמעותית וחדשנית על ידי הטמעת ערכים של קבלת האחר, מימוש עצמי ומעורבות בקהילה.

הלמידה פועלת בשעות קצה בצהריים.

המקצועות הנילמדים: אנגלית מדוברת, חשבון, שפה ואנגלית ספרותית.

תוכנית העבודה של מרכז הלמידה ניבנית בשיתוף בתי הספר.