צהרון קורצאק ב

גילאים מתאריך עד תאריך מחיר מיקום
01/09/2023 30/06/2024 ₪ 785

צהרוני ביה"ס בימים א-ה בשעות 12:45-17:00 בפיקוח רשת "צהריים טובים" ומשרד החינוך המקדמה תקוזז מתשלום חודש 9

ההרשמה הסתיימה
event_img


powered by ATARIX