מדור גיל הרך והמשפחה

שם המנהלת: אורנית מאירוביץ', סמנכ"ל הרשת