"מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד ומוצרי נקיון 20/22 מענה לשאלות הבהרה"

מענה לשאלות הבהרה מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד ומוצרי ניקיון 2022

השאלה

המענה

 1. עמ' 3 סע' ו רשאי הקונה בתקופת ההתקשרות להזמין מספקים אחרים ו/או נוספים, שאלתי אז למה המכרז אם רשת המתנסים אינה מתחייבת לקנות מהזוכים

"המזמין רשאילהתקשר עם ספקים אחרים ו/או נוספים לשם אספקת הציוד ומוצרי ניקיון, כולם או חלקם." – הכוונה היא  מבין הספקים שהוכרזו כזוכים במכרז – כפי שהוסף לסעיף 18(א) בחוזה ההתקשרות.

 2. האם ניתן להסתפק בתצהיר איתנות פיננסית של רואה חשבון ולא לצרף מאזנים/דוחו"ת כספיים

במידה שצירוף דו"חות כספיים/מאזנים הוא מורכב עבור משתתף, ניתן להסתפק באישור איתנות פיננסית (נספח ט' למכרז)

 3. המחירים צריכים להיות כפופים לעליות מחירים בשוק המתבצעות ע"י היצרנים והיבואנים בתקופה זאת לדעתי לא הוגן לבקש או לחייב אותנו להתחייב כשהשוק נמצא בחוסר וודאות שכזה

הבקשה אינה מתקבלת. אין שינוי בתנאי המכרז.

4 . עמ' 17 סעיף 12 לעניין חזרה על כך שהקונה אינו מתחייב ואינו מחויב כלפי הזוכים המכרז

ראה המענה לשאלה 1 לעיל

5. החברה נמצאת 100% בבעלות נשית

ראה הדרישות בסעיף 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987.

 6. אקונומיקה מקציפה ציינתם סנו חובה?

כן

 7. אשפתון 76/90 מחוזק 50 יחידות אתם לא מציינים סוג או עובי מחוזק מגיע 25 בגליל ולא 50

יש להציג את כל האפשרויות הקיימות בידי המציע ולצדן המחיר המוצע, לשם עריכת ההשוואה

 8. גליל תעשייה צבעוני גודל מטרים או משקל ולמה צבעוני

ראה מענה לשאלה 7 לעיל

 9. כוסות שתייה קר/חם פעם אחת אתם מבקשים קרטון בפעם השניה אין הגדרה האם הכוונה לשרוול/כוס בודדת

שרוול וקרטון

 10. בפריט 12 אתם מבקשים דלי מגבונים לניקוי כללי בפריט 37 אתם מבקשים מטליות לניקוי כללי האם אותו פריט 58 ג'מבו קרפ או דו שכבתי ואורך גליל

ראה מענה לשאלה 7 לעיל

powered by ATARIX