סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8306666
kiryatmo@matnasim.org.il
פקס: 04-8306661

נוהל בחירות 2018

נוהל בחירות 2018

מערכת הבחירות לרשויות המקומיות עומדת בפתח. אחד מתפקידנו ברשת המתנ"סים הוא לשמור על אי זיהוי פוליטי מפלגתי של המתנ"ס תוך עמידה על כללי התנהגות מתאימים.

החברה למתנ"סים הארצית הוציאה נוהל לכלל המתנ"סים ברחבי הארץ, המנחה ומפרט את כללי ההתנהגות הנדרשים לעניין זה. על כל המרכזים הקהילתיים בניהולה לעמוד בנהלים אלו, ואסור להקל מהסייגים המופיעים בנוהל. עם זאת, במקרים בהם חושבת הנהלת המרכז הקהילתי שגם נוהל זה חושף את המרכז הקהילתי לאפשרות של הפיכתו לכלי לניגוח פוליטי ושק חבטות, ביכולתה להחמיר את הנוהל. על רקע זאת הוחלט על ידי ההנהלה שאין להשתמש בהחרגה של הנוהל, המאפשרת להסכים להשכרת מתקנים לקיום לפעילות פוליטית כל עוד מדובר בפעילות ספורדית חד פעמית. המשמעות היא כך שלא יתאפשר לאף גורם, וגם לא באופן חד פעמי, שימוש במתקני הרשת לטובת פעילות פוליטית ו/או מפלגתית. 

 

  • הצהרת נגישות -
  • מתנסנט | חוגים