קייטנות קיץ

קייטנות קיץ
רשת המתנסים ק.מוצקין
תשפ"ב
2022

פתיחת הרשמה אינטרנטית 6/6/22
פתיחת הרשמה במוקדים 9/6/22
קייטנות לגנים וביהס
ב-3 מחזורים