קייטנות חנוכה בבתי הספר

קייטנה מועדים רישום
קייטנת חנוכה - ק. אחדות א
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. אחדות ב+ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. בגין א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. בגין א4
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. בן גוריון א
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. בן גוריון ב1+ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. בן גוריון ב3+ב4
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. בן גוריון ג
20/12/22
26/12/22
סגור
קייטנת חנוכה - ק. ויצמן א+ב+ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. ויצמן ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. מצפה א
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. מצפה ב+ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. נבון א+ב+ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. נבון ב1+ב3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. נבון ב4+ב1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. נבון ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. קורצ'אק א+ב+ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. קורצאק א1+א4
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. קורצאק ג
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. ריבלין א
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. ריבלין ב+ג
20/12/22
26/12/22
לרישום