קייטנות חנוכה גנים

קייטנה מועדים רישום
קייטנת חנוכה - ק. אהוד מנור א
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. אהוד מנור ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. אלון א
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. אלון ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. אלמוג
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. בוקסר א
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. בוקסר ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. ברוש א
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. ברוש ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. גבירצמן
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. גלי
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. דוכיפת
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. דקר א
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. דקר ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. הרדוף
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. ורה ויצמן
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. חביבה רייך
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. חוחית
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. כלנית
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. מנדלברוד
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. משאלה א
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. משאלה ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. נבון צעיר
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. נופר
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. נרקיס
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. נתניהו א
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. נתניהו ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. סחלב
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. פולה א
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. פולה ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. פירס א
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. פירס ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. צביה א
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. צביה ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. צופית
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. קציר
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. רימון
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. רעות
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. רקפת
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. שחף
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. שטייר
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. שיר
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. שקד+תאנה
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. תהילה ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק. תמרי
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק.אחווה
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנת חנוכה - ק.דפנה
20/12/22
26/12/22
לרישום