בקשה להחזר כספי

בקשה להחזר כספי

הנחיות למילוי הטופס:

טופס פניה למתנס

חובה למלא את כל השדות באדום!

פרטי המבקש
פרטי המשתתף
פרטי הבקשה
___________
חלק ב' ימולא על ידי המדריך
_______________
חלק ג' ימולא על ידי מנהל המתנ"ס
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
;
;
;