מנהל
שמעון בן ישי
טל:04-8762155
פקס:

מזכירה: מימי אמסלם

שד' בן גוריון 76

מרכז חוגים לכל הגילאים פעיל בכל ימות השבוע בשעות 08:00-12:00 ו - 16:00-21:00